Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Anarchisme in relatie tot nationalisme

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Traditioneel anarchisme is tegen vrijwel iedere vorm van "hokjes denken" en is vanuit dit perspectief ook tegen nationalisme gekant. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel, in dit geval bijvoorbeeld Michail Bakoenin.

Nationaal Anarchisme[edit]

Toch bestaat er een politieke synthese van nationalisme en anarchisme, het nationaal-anarchisme genaamd, dit is een racialistische ideologie die van rassen segregatie uitgaat en tegen de staat is. Om precieser te zijn wordt het sociale, groene,anarchisme gemixed met neo-volkische racialistische opvattingen. Kritiek op deze politieke synthese is dat als er geen staat is mensen vrijwillig tussen gebieden mogen reizen en trouwen met wie ze willen er geen raciale segregatie kan bestaan.

Nationaal-Anarchisten worden meestal, net als Anarcho-Kapitalisten, niet beschouwd als - traditionele - anarchisten.