Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Economische democratie

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Een Economische democratie is een vorm van marktsocialisme, dit economische systeem wordt vaak door linkse, democratische en anarchistische bewegingen als alternatief voor het kapitalisme gegeven.

Het basis idee[edit]

In een economische democratie worden beslissingen niet genomen door een kleine elite, zoals in het kapitalisme het geval is, maar door de werknemers en werkgevers gezammelijk. Eigenlijk is economische democratie een verzamelnaam voor verschillende soorten systemen maar met economische democratie wordt meestal de gematigste vorm van economische democratien bedoeld, degene waarbij nog steeds hierarchieen bestaan maar waarbij werknemers gezamelijk beslissen nemen over wie hun leiders / managers zijn, maar omdat er toch hierarchieen zijn wordt dit zelden door anarchisten bepleit.

Parecon[edit]

Parecon is een vorm van (anarchistische) economische democratie bedacht door Micheal Albert en Robin Hahnel. Parecon staat voor Participatory economics. In dit systeem besluiten consumenten en arbeiders zelf wat er geproduceerd zal worden.

Arbeiders' zelf-management[edit]

Arbeiders' zelf-management is de anti-hierarchische variant van de economische democratie waarbij er geen managers en bazen zijn en alle beslissingen door de arbeiders zelf worden genomen.

Arbeiders' raden[edit]

Dit is een economische democratie waarbij de nadruk op arbeiders raden ligt.

Kritiek op een economische democratie[edit]

Met name liberalen hebben kritiek op de economische democratie omdat zij vinden dat werknemers niet genoeg economische kennis hebben om goede beslissingen te kunnen nemen, maar dit argument werd ook op politiek vlak gebruikt door pro-feodalisten, mensen tegen het algemeen kiesrecht en tegen vrouwenkiesrecht. Ook zeggen critici dat in een economische democratie te veel tijd verspeeld zal worden aan vergaderen, met name bij de Parecon is dit van toepassing.