Still working to recover. Please don't edit quite yet.

John Stuart Mill

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

John Stuart Mill was een sociaalliberaal filosoof en schreef veel over vrijheid (On Liberty, Over Vrijheid) en vondt dat de overheid geen legitiem recht heeft om iets te verbieden wat geen slachtoffers veroorzaakt, het zogenoemde schadebeginsel.

Tyranny of the Majority[edit]

De tirannie van de meerderheid is een concept bedacht door Mill om aan te geven dat in bepaalde vormen van democratie de wil van de meerderheid wordt doorgevoerd ongeacht of dit individuele vrijheid beperkt. Individualistische anarchisten gebruiken vaak dit argument tegen een directe, anarchistische, democratie.