Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Peter Kropotkin

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search
Peter Kropotkin

Pjotr Aleksejevitsj Kropotkin (Moskou, 9 december 1842Dmitrov, 8 februari 1921) was een Russisch vorst, revolutionair en anarchist; theoreticus van het anarchisme, geograaf en geoloog.

Kropotkin was van 1872 tot 1874 lid van de kring van de 'tsjajkovisten', een revolutionaire groepering in Sint-Petersburg. Hij voerde revolutionaire propaganda onder de arbeiders in die stad. Van 1876 tot 1917 verbleef hij noodgedwongen in het buitenland. Hij was er lid van anarchistische organisaties. Kropotkin publiceerde op het gebied van de ethiek, de sociologie en de geschiedenis van de Franse revolutie. In 1902 verschenen zijn mémoires: Herinneringen van een revolutionair.

Kropotkin constateerde onder andere in tegenstelling tot Darwin dat bij dieren van dezelfde soort geen sprake was van strijd om het bestaan. Wederzijdse hulp en onderlinge solidariteit blijken essentieel voor het behoud en de evolutie van iedere diersoort. Ook de mens is volgens Kropotkin ertoe geneigd een genereuze houding aan te nemen, opofferingsgezind te zijn en onbaatzuchtig. Dat zou met name blijken in kleinschalige en solidaire gemeenschappen. Zo schreef hij over de Commune van Parijs van 1871, dat "een nieuw idee geboren was onder de naam van de Parijse Commune, een idee voorbestemd het vertrekpunt te worden voor toekomstige revoluties."[1] De moderne staat is volgens Kropotkin de grootste hindernis voor het bereiken van een maatschappij gebaseerd op onbaatzuchtigheid, vrijheid en gelijkheid. De afbraak van de staat zou daarom de enige weg zijn naar solidair gedrag van de mens en de bevrijding van het individu en de vooruitgang van de maatschappij.[2]


Externe links[edit]

Kropotkin, Peter
  1. Edwards, Stewart (1973), The Communards of Paris, 1871, London, Thames and Hudson, p. 10. ISBN 0 500 75002 5
  2. Kropotkin, P.A. (1902) Wederzijdse hulp/Mutual aid.