Still working to recover. Please don't edit quite yet.

anarchocommunisme

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search
100px|center
Vormen van Anarchisme

anarchocommunisme
anarchosyndicalisme
anarchopacifisme
christenanarchisme
individualistisch anarchisme
libertarisch socialisme
anarcho-primitivisme
groen anarchisme

Het anarchocommunisme is een soort anarchisme, dat zich het vormen van een communistische samenleving ten doel stelt.

Binnen het anarchisme zijn er twee typen te onderscheiden, het libertair individualistisch anarchisme en het collectivistische communistisch anarchisme oftewel anarchocommunisme. Het betreft dus niet zozeer vast omlijnde stromingen binnen het anarchisme, maar een einddoel dat vele anarchistische stromingen nastreven. Anarchosyndicalisme is een goed voorbeeld van een anarchistische stroming die een vorm van anarchocommunisme als doel heeft. Zie voor verdere informatie over de collectivistisch anarchisme het artikel sociaal-anarchisme.

In tegenstelling tot marxistische (staats) communisten, zijn anarchocommunisten tegenstander van het vormen van een revolutionaire voorhoedepartij en de dictatuur van het proletariaat, omdat zij tegen autoriteit en welke vorm van centralisme dan ook zijn.