Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Anarchisme in relatie tot fascisme

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarchisme staat uiteraard negatief tegenover fascisme. Fascisme is autoritair, hierarchisch op elke manier denkbaar en vaak nationalistisch, dit is dus onverenigbaar met anarchisme. Wel is er een synthese van anarchisme en nationalisme.

Antifascisme[edit]

Doordat het fascisme, zij het nationaal-socialisme of het 'klassieke' Italiaanse fascisme, een autoritaire houding heeft en alles en iedereen categorizeert trachten Anarchisten het fascisme zo klein mogelijk te houden, dit doen zij bijvoorbeeld door tegendemonstraties, flyer-acties, informatie verzamelen en verspreiden, etc.. In dit proces gaan Anarchisten een samenwerking aan met communisten en socialisten.

Het logo van de Antifascistische Aktie Nederland beeldt een zwarte vlag op de voorgrond af, en een rode vlag op de achtergrond. Zwart staat uiteraard voor het anarchisme en rood voor het socialisme.