Still working to recover. Please don't edit quite yet.

onteigening

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Onteigening is het van staatswege ontnemen van de eigendom over een onroerende zaak. Dit gebeurt meestal vanwege een zwaarwegend hoger belang dan dat van de eigenaar. Bij onteigening ontvangt de bezitter een compensatie in geld of in natura van de betreffende overheid. In feite is er sprake van verplichte verkoop aan de overheid. Het is één van de voorbeelden hoe ook in een vrijemarkteconomie een grens wordt gesteld aan de rechten van de eigenaar van een goed.

Ook bij verbeurdverklaring ontneemt de staat het eigendom over een goed. In dat geval is het echter primair bedoeld als straf (de goederen houden verband met een misdrijf) en de (voormalig) eigenaar krijgt geen vergoeding.